Çevre Eğitim Programı

Oyun Oyun Oyun...

Oyun, çocuklarda hayal gücünü, korkuyla baş edebilmesini kendine güven duygusunu, oyun esnasında strateji kurgulamasını, zeka, dikkat, bilgi ve beceri yeteneğini ve takım çalışmasında uyumlu birey olma yetisini geliştirmesi açısından önemlidir.

PROGRAMDA OYUN İSTASYONLARI

Zeka Geliştirici Oyunlar

Bu oyun istasyonlarında çocukların muhakeme, aritmetik ilişkilendirme, hatırlama vb benzeri yetiler üzerinde yoğunlaşan kurgularla planlanmış oyunlardır.

Temalı Oyunlar

Çocukların yaş ve sınıf seviyeleri göz önüne alınarak seçilmiş temalarla farkındalık yaratma üzerine kurgulanmış oyunlardır.

Animasyon ve Beceriye Dayalı Oyunlar

Müzik eşliğinde eğlenceye , kaynaşmaya ve beceri geliştirmeye yönelik oyunlardır.

Outdoor Oyunlar

Maceraya,takım olma bilinci geliştirmeye,pratik olma ,dikkat yoğunlaştırma ,yarış kazanma,birlikte iş başarabilmeye dayalı oyun kurgularıdır.