Amacımız ve Felsefe

PROJE TANIMI

      Proje Tanımı Doğada Bir Gün projesi, İlköğretim çağındaki öğrencilerin yıl içindeki çalışmalarını destekleyici oyun kurgusu içinde gerçekleşen interaktif bir etkinliktir.Bu proje okul programlarına kaynak sayılabilecek emniyetli, fiziksel şartları oluşturulmuş mekanlarda, konuları besleyen kurguda düzenek araç gereç kullanımı açısından zengin, doğa koşullarına ve bilincine uygun, organizasyon ve içerik açısından donanımlı alternatif bir eğitici oyun programıdır.
      Amacımız yurdumuzda, ormanlarda ve korularda, çocukların kullanabileceği okulların eğitim programlarını kapsayan, yaparak ve yaşayarak öğrenme teknikleriyle oyun programları düzenlemek ve yerleştirmektir.